Korean J Pediatr Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Sumner J Yaffe 1 Hye Kyoung Yoon 3
Shuichi Yamaguchi 1 Hyun Sook Yoon 2
Seiji Yamaguchi  (Yamaguchi SJ) 1 Hyung Suk Yoon 1
H W Yand 1 Hyuun Kil Yoon 1
Chang Hyon Yang 1 J H Yoon 1
Chang Hyun Yang 8 J K Yoon 1
Don Gyu Yang 1 Jae Keun Yoon 2
Dong Kyu Yang 4 Jie Sun Yoon 2
Eue Cho Yang 4 Jin Han Yoon 1
Eun Cho Yang 1 Jong Gu Yoon 1
Eun Seok Yang 1 K Y Yoon 2
Hee Woo Yang 2 Kab Joon Yoon 1
Hyun Eog Yang 2 Kee Hyun Yoon 1
J W Yang 1 Kee Young Yoon 1
Jae Seung Yang 17 Ki Hyun Yoon 3
Jang Kwon Yang 1 Kyung Ae Yoon 2
Jang Kwun Yang 2 Mi Ja Yoon 5
Jeong Woo Yang 1 Myung Hee Yoon 2
Jin Yang 1 Myung Ja Yoon 1
Jung Woo Yang 7 S D Yoon 1
Kee Sung Yang 2 Sang Chil Yoon 2
Mahn Kyn Yang 1 Sook Hyeon Yoon 2
Mahn Kyoo Yang 13 Sook Kyung Yoon 1
Moon Ho Yang 5 Sung Do Yoon 2
Moon Sun Yang 1 T K Yoon 3
Nam Ung Yang 1 Un Ki Yoon 4
S Y Yang 2 Woon Kee Yoon 1
Se Won Yang 1 Y S Yoon 2
Sei Weon Yang 3 Yong Soo Yoon 17
Sei Won Yang 11 Yong Su Yoon 1
Seung Ha Yang 1 Youg Soo Yoon 1
Seung Jae Yang 5 Youn soo Yoon 1
U C Yang 1 Young Duck Yoon 1
Ue Chong Yang 2 Young Le Yoon 1
Won Mo Yang 2 Young Soo Yoon 5
Young Ho Yang 1 Young Soon Yoon 1
Eu Jeen Yang 3 Byung Gyu Yoon 2
Eun Ae Yang 2 Chong Hyun Yoon 5
Eun Mi Yang 3 Da Hye Yoon 1
Eun-Ae Yang 1 Hoi-Soo Yoon 1
Hea Koung Yang 1 Hye Sun Yoon 13
Hye Ran Yang 20 Ja Kyoung Yoon 4
Hyeon Jong Yang 6 Ji Eun Yoon 3
Hyeon-Jong Yang 6 Ji Hoi Yoon 1
Im-Yong Yang 1 Ji Hong Yoon 1
Ji Hyuk Yang 2 Ji Hyun Yoon 1
Ji-Hyuk Yang 4 Ji-Hong Yoon 1
Joo Yun Yang 1 Ji-Yong Yoon 1
Sei Won Yang 63 Jong Wan Yoon 1
Sohyoung Yang 2 Jong-Seo Yoon 3
Song Hyun Yang 1 Ju Young Yoon 1
Song-I Yang 3 Jung Min Yoon 11
Soo In Yang 1 Jung Won Yoon 5
Tae-Whan Yang 1 Jung-Min Yoon 1
Aram Yang 1 Jung-Rim Yoon 3
Bong Min Yang  (Yang BM) 1 Juyoung Yoon 1
Bum Seok Yang  (Yang BS) 2 Kyung Lim Yoon 10
Chang Hyun Yang  (Yang CH) 7 Se Hoon Yoon 1
Chang-Hyun Yang  (Yang CH) 2 YoonSun Yoon 1
Chun Ok Yang  (Yang CO) 1 Lira Yoon 1
Dong-Hurn Yang  (Yang DH) 1 Seock Hwa Yoon 1
Dong Woon Yang  (Yang DW) 1 Bo Hyun Yoon  (Yoon BH) 3
Eugene Yang  (Yang EG) 1 Byung Ho Yoon  (Yoon BH) 1
Eu Jun Yang  (Yang EJ) 2 Bo Young Yoon  (Yoon BY) 2
Eui Jun Yang  (Yang EJ) 3 Chong-Hyun Yoon  (Yoon CH) 1
Eun Kyoung Yang  (Yang EK) 1 Choong Hyun Yoon  (Yoon CH) 1
eong Ryoul Yang  (Yang ER) 1 Chung Hyun Yoon  (Yoon CH) 1
Eun Seok Yang  (Yang ES) 12 Chong Ku Yoon  (Yoon CK) 2
Eun Seuk Yang  (Yang ES) 1 Choon Sik Yoon  (Yoon CS) 6
Eun Suk Yang  (Yang ES) 1 Do-Young Yoon  (Yoon DY) 1
Gi Hoon Yang  (Yang GH) 1 Gyeong Cheol Yoon  (Yoon GC) 1
Hae Joung Yang  (Yang HJ) 1 Gye Jin Yoon  (Yoon GJ) 1
Hea Sun Yang  (Yang HS) 1 Hee Chul Yoon  (Yoon HC) 2
Hee Sun Yang  (Yang HS) 1 Hoe Cheol Yoon  (Yoon HC) 1
Hoon Shik Yang  (Yang HS) 1 Hae Joong Yoon  (Yoon HJ) 1
Hyun-Woong Yang  (Yang HW) 1 Hoi Kyung Yoon  (Yoon HK) 1
Il Kwon Yang  (Yang IK) 1 Hye Kyong Yoon  (Yoon HK) 1
In Seok Yang  (Yang IS) 1 Hye Kyoung Yoon  (Yoon HK) 2
In Sook Yang  (Yang IS) 1 Hye Kyung Yoon  (Yoon HK) 2
Jeong-A Yang  (Yang JA) 1 Hye Ran Yoon  (Yoon HR) 4
Jung An Yang  (Yang JA) 1 Hye-Ran Yoon  (Yoon HR) 1
Jae Ho Yang  (Yang JH) 1 Hae Sun Yoon  (Yoon HS) 8
Joo Heoun Yang  (Yang JH) 1 Hae-Sun Yoon  (Yoon HS) 5
Ju Hee Yang  (Yang JH) 2 Hei Sun Yoon  (Yoon HS) 1
Jong Il Yang  (Yang JI) 1 Hoe Soo Yoon  (Yoon HS) 1
Jeong Ryoul Yang  (Yang JR) 1 Hoe-Soo Yoon  (Yoon HS) 1
Jae Seung Yang  (Yang JS) 17 Hyang Suk Yoon  (Yoon HS) 11
Jeong Soo Yang  (Yang JS) 1 Hyang-Suk Yoon  (Yoon HS) 6
Jung Soo Yang  (Yang JS) 1 Hye-Sun Yoon  (Yoon HS) 1
Jun Won Yang  (Yang JW) 1 Hye Won Yoon  (Yoon HW) 2
Mi Ae Yang  (Yang MA) 1 In Suk Yoon  (Yoon IS) 1
Mi Hwa Yang  (Yang MH) 1 In-Suk Yoon  (Yoon IS) 1
Moon Ho Yang  (Yang MH) 2 Jean Yoon  (Yoon J) 2
Moon-Ho Yang  (Yang MH) 1 Ji-Eun Yoon  (Yoon JE) 1
Mun-Ho Yang  (Yang MH) 2 Jong Hyun Yoon  (Yoon JH) 2
Mahn Kyoo Yang  (Yang MK) 1 Jong Hyung Yoon  (Yoon JH) 1
Man Kyu Yang  (Yang MK) 3 Jong-Hyun Yoon  (Yoon JH) 1
Moon Sun Yang  (Yang MS) 2 Jun Ho Yoon  (Yoon JH) 2
Pil Soon Yang  (Yang PS) 2 Jae Kyun Yoon  (Yoon JK) 4
Pyl Soon Yang  (Yang PS) 1 JK Yoon  (Yoon JK) 1
Seung Yang  (Yang S) 5 Jung Rim Yoon  (Yoon JR) 1
Seung Chul Yang  (Yang SC) 1 Jong Seo Yoon  (Yoon JS) 4
Seung Ho Yang  (Yang SH) 1 Jang Won Yoon  (Yoon JW) 1
Soon-Ha Yang  (Yang SH) 1 Ju Yun Yoon  (Yoon JY) 1
Soo Jin Yang  (Yang SJ) 1 Kyung A Yoon  (Yoon KA) 1
Su Jin Yang  (Yang SJ) 1 Kyung Ae Yoon  (Yoon KA) 1
Sun Mi Yang  (Yang SM) 2 Kyeong Cheol Yoon  (Yoon KC) 2
Sae Won Yang  (Yang SW) 1 Kyung Hee Yoon  (Yoon KH) 2
Sei-Won Yang  (Yang SW) 3 Kyoung Lim Yoon  (Yoon KL) 1
Seong Won Yang  (Yang SW) 3 Kyung-Lim Yoon  (Yoon KL) 2
Sung Wan Yang  (Yang SW) 1 Kye Nam Yoon  (Yoon KN) 1
Sung Won Yang  (Yang SW) 1 Kye-Nam Yoon  (Yoon KN) 2
Sung Wook Yang  (Yang SW) 1 Min Jeong Yoon  (Yoon MJ) 1
SW Yang  (Yang SW) 1 Myeong Ja Yoon  (Yoon MJ) 2
Woo Ick Yang  (Yang WI) 2 Myung Ja Yoon  (Yoon MJ) 3
Won Kyung Yang  (Yang WK) 1 Mi Ri Yoon  (Yoon MR) 1
Young Ho Yang  (Yang YH) 1 Min Jung Yoon  (Yoon MY) 1
You-Jung Yang  (Yang YJ) 1 Seo Hyun Yoon  (Yoon SH) 2
Yun Jeong Yang  (Yang YJ) 2 Seok Ho Yoon  (Yoon SH) 1
Yun-Jeong Yang  (Yang YJ) 1 Seon Hwa Yoon  (Yoon SH) 1
Özlem Yapıcıer 1 So Hwa Yoon  (Yoon SH) 1
Hye-Ryun Yeh 1 Soon Hwa Yoon  (Yoon SH) 2
Byung Il Yeh  (Yeh BI) 1 Seauck-Joong Yoon  (Yoon SJ) 1
Byeong Gie Yeo 3 Seock Joong Yoon  (Yoon SJ) 1
Gae Soon Yeo 2 Soo Jung Yoon  (Yoon SJ) 1
Mi Young Yeo 1 Souck Joong Yoon  (Yoon SJ) 2
Min Hee Yeo 3 Ssack Joong Yoon  (Yoon SJ) 1
Yun Ku Yeo 2 Sung Kwan Yoon  (Yoon SK) 2
Byoung-Kee Yeo  (Yeo BK) 1 Sang-Min Yoon  (Yoon SM) 1
Chae Young Yeo  (Yeo CY) 3 Shin Won Yoon  (Yoon SW) 2
Gae Soon Yeo  (Yeo GS) 2 So Yeon Yoon  (Yoon SY) 1
In Hak Yeo  (Yeo IH) 1 So Young Yoon  (Yoon SY) 5
Ji Hyun Yeo  (Yeo JH) 2 Soo Young Yoon  (Yoon SY) 1
Ju Yeon Yeo  (Yeo JY) 2 Tae Heon Yoon  (Yoon TH) 1
Mi Young Yeo  (Yeo MY) 1 Tae Hyon Yoon  (Yoon TH) 1
Sung Moon Yeo  (Yeo SM) 1 Tae Young Yoon  (Yoon TY) 1
Bom Woo Yeom 1 Un Ki Yoon  (Yoon UK) 2
Jung Sook Yeom 13 Yong Ho Yoon  (Yoon YH) 2
Hee Hyun Yeom  (Yeom HH) 1 Yeon-Kyong Yoon  (Yoon YK) 1
Hee-Hyun Yeom  (Yeom HH) 1 Young Ran Yoon  (Yoon YR) 2
Jeong Suk Yeom  (Yeom JS) 2 Young-Ran Yoon  (Yoon YR) 1
Jeong-Suk Yeom  (Yeom JS) 1 Yong Soo Yoon  (Yoon YS) 3
Jung Suk Yeom  (Yeom JS) 3 Yong Su Yoon  (Yoon YS) 1
Jung-Sook Yeom  (Yeom JS) 1 You Sook Yoon  (Yoon YS) 1
Kyoung Mo Yeon 1 Young Shin Yoon  (Yoon YS) 1
Kyung Mo Yeon 15 Young Wook Yoon  (Yoon YW) 3
Gyu Min Yeon 1 J H You 1
Gyu-Min Yeon 1 Jae Hong You 2
Kyung Mo Yeon  (Yeon KM) 6 Jung Wan You 1
Yul-Yi Yeon  (Yeon YY) 1 Sung Ky You 1
Whaan Kuck Yeong  (Yeong WK) 1 Woo Ha You 1
Woo Seop Yeoum  (Yeoum WS) 1 Y H You 1
Dong Soo Yeoun  (Yeoun DS) 1 Young You 1
Ji Young Yeoun  (Yeoun JY) 1 Young Hee You 4
Kyung Mo Yeun 3 Chur Woo You 4
Jung Hun Yew  (Yew JH) 1 Su Jeong You 11
Dong Whan Yi 1 Sun Kyoung You 1
Gun Tae Yi 2 JeongAe You 1
Eun Sang Yi 2 Byeong Heun You  (You BH) 1
Jin Woong Yi 1 Chong Woo You  (You CW) 1
Jung Bin Yi 1 Dong Kil You  (You DK) 2
Kyung Hee Yi 2 Eun-Sun You  (You ES) 1
Nam-Joon Yi 1 Jae Hong You  (You JH) 1
Sung Jae Yi 1 Ju Hee You  (You JH) 1
Yoon Young Yi 3 Jung Hoon You  (You JH) 1
Youngsuk Yi 1 Jung-Hoon You  (You JH) 1
Dae Yong Yi 1 Jyung Ho You  (You JH) 1
Dong Hoon Yi  (Yi DH) 1 Jin-Jong You  (You JJ) 1
Eun Ho Yi  (Yi EH) 1 Je Sung You  (You JS) 1
Ge Woo Yi  (Yi GW) 1 Kee Hwan You  (You KH) 1
Ge-Woo Yi  (Yi GW) 1 Kwang Hyun You  (You KH) 1
Gye-Woo Yi  (Yi GW) 1 Sung You  (You S) 1
Ho Keun Yi  (Yi HK) 14 Sou-Jeong You  (You SJ) 1
In Kyoo Yi  (Yi IK) 1 Seon-Young You  (You SY) 1
In Kyu Yi  (Yi IK) 1 Woo Ha You  (You WH) 1
In-Kyu Yi  (Yi IK) 1 Wu Ha You  (You WH) 1
Sang Do Yi  (Yi SD) 1 Wook Youm 2
Shin-Kyu Yi  (Yi SK) 1 Mee Hee Youm  (Youm MH) 1
Baran Yılmaz 1 Hee Shang Youn 6
Chung Jae Yim 1 Kee Young Youn 1
Jung Jae Yim 1 Myung Hee Youn 1
Jung Jai Yim 1 Yea Seong Youn 1
Tai Hyuk Yim 1 Yong Soo Youn 1
Chung-Hyuk Yim 1 Hee Shang Youn 7
Dae-Kyoon Yim 1 Hee-Shang Youn 42
Hyung Eun Yim 8 Seo Young Youn 1
Dong Soo Yim  (Yim DS) 1 You-Sook Youn 3
Hyunee Yim  (Yim He) 2 Young Ah Youn 1
Jeong Bin Yim  (Yim JB) 2 Youngah Youn 1
Sam-Hwa Yim  (Yim SH) 1 Hee Sang Youn  (Youn HS) 4
So Jeong Yim  (Yim SJ) 1 Hye Won Youn  (Youn HW) 1
Young Nae Yim  (Yim YN) 1 Ji-Seok Youn  (Youn JS) 1
Duk Jin Yin 1 Soo Youn  (Youn S) 1
Eun-Sun Yo  (Yo ES) 1 Sue Youn  (Youn S) 2
İlyas Yolbaş 1 Suk Youn  (Youn S) 1
Hae Won Yom  (Yom HW) 1 Seong Joon Youn  (Youn SJ) 1
Hye Won Yom  (Yom HW) 5 Seung Jun Youn  (Youn SJ) 1
Duk Jin Yon 1 So Young Youn  (Youn SY) 1
Ha Sung Yong 1 You Sook Youn  (Youn YS) 3
Whan Kok Yong 3 Hee Shang Young 1
Hwan Keuk Yong  (Yong HK) 1 Dong Eun Young  (Young DE) 1
Byoung Hoon Yoo 5 Wook Younm 1
Chae Sup Yoo 2 Fayegh Yousefi 1
Han Wook Yoo 6 Bahar Yousefzamani 1
Ho Seong Yoo 4 Hee Cheol Yu 1
Ho Seung Yoo 1 Jong Chul Yu 1
Hyung Joon Yoo 1 M J Yu 1
In Chul Yoo 2 Youn Young Yu 1
In Chull Yoo 1 Young Hee Yu 2
J H Yoo 2 Young Suk Yu 1
Jae Hyung Yoo 1 Byung Keun Yu 5
Jaehong Yoo 1 Hee Joon Yu 3
Jei Hoon Yoo 1 Jae Hyeon Yu 1
Jeong Wan Yoo 2 Jae Won Yu 1
Joo Young Yoo 1 Jae-Won Yu 1
Kee Hwan Yoo 2 Jeong Jin Yu 15
Kul Ha Yoo 1 Jinho Yu 14
Kwang Sik Yoo 1 Jung Yu 2
Kyung Hee Yoo 3 Jung-Seok Yu 1
Myung Su Yoo 1 Kyung-Sang Yu 1
S A Yoo 1 Seung Taek Yu 14
Seong Yul Yoo 1 Chul Joo Yu  (Yu CJ) 1
Seung Ha Yoo 1 En Sil Yu  (Yu ES) 1
Seung Yeul Yoo 1 Gyung Og Yu  (Yu GO) 2
Shi Joon Yoo 3 Gyung Ok Yu  (Yu GO) 1
Shin Ae Yoo 2 Hyo Jung Yu  (Yu HJ) 1
Shinae Yoo 2 Hyo-Jung Yu  (Yu HJ) 1
Soo Jung Yoo 1 Ho Yen Yu  (Yu HY) 1
Too Yong Yoo 1 Jae Hong Yu  (Yu JH) 4
Yeong Sun Yoo 1 Jae Hyun Yu  (Yu JH) 1
Yong Sang Yoo 4 Jae-Hong Yu  (Yu JH) 2
Young Yoo 1 Jin Ho Yu  (Yu JH) 1
Young Hee Yoo 5 Jung Hyun Yu  (Yu JH) 2
Young Hi Yoo 1 Jung-Jin Yu  (Yu JJ) 1
Young Mee Yoo 1 Jee Suk Yu  (Yu JS) 2
Byoung Hoon Yoo 11 Jeesuk Yu  (Yu JS) 7
Byung Won Yoo 9 Ja Yun Yu  (Yu JY) 1
Eun Gyong Yoo 6 Juyun Yu  (Yu JY) 1
Eun Sun Yoo 19 Ki Hwan Yu  (Yu KH) 1
Eun-Gyong Yoo 5 Ka Young Yu  (Yu KY) 1
Eun-Sun Yoo 1 Ka-Young Yu  (Yu KY) 1
Gyeong-Hee Yoo 1 Rita Miyoung Yu  (Yu RM) 1
Han Wook Yoo 15 Sun Hee Yu  (Yu SH) 5
Han-Wook Yoo 34 Si Joon Yu  (Yu SJ) 1
Hey Soo Yoo 1 Seong Keun Yu  (Yu SK) 1
Hye Soo Yoo 5 Seong Ki Yu  (Yu SK) 1
Jae Ho Yoo 4 Seung-taek Yu  (Yu ST) 2
Jae Won Yoo 1 So-Yeon Yu  (Yu SY) 1
Jae-Ho Yoo 2 Young Hee Yu  (Yu YH) 5
Jeong Hyun Yoo 2 Young Iee Yu  (Yu YI) 1
Ji Young Yoo 1 Young-Iee Yu  (Yu YI) 1
Jung Hyun Yoo 1 Y.M. Yu  (Yu YM) 1
Kee Hwan Yoo 46 Yong Soo Yu  (Yu YS) 1
Keon Hee Yoo 12 Young Suk Yu  (Yu YS) 5
Woo Hyun Yoo 1 Alfi Yudisianto 1
Young Yoo 27 Bum Woo Yum 1
Hye Won Yoo 1 Myung Geul Yum 1
So-Young Yoo 1 Myung Kul Yum 5
Byeng Hoon Yoo  (Yoo BH) 1 Hye Yung Yum 4
Byoung Hun Yoo  (Yoo BH) 1 Mi-Sun Yum 12
Byung Hoon Yoo  (Yoo BH) 2 Sook Kyung Yum 1
Byung-Hoon Yoo  (Yoo BH) 1 Do Hack Yum  (Yum DH) 1
Chun Ja Yoo  (Yoo CJ) 1 Hye-yung Yum  (Yum HY) 2
Chang Seon Yoo  (Yoo CS) 1 Myeng Gul Yum  (Yum MG) 1
Chang Sun Yoo  (Yoo CS) 1 Myung Gul Yum  (Yum MG) 1
Chur Woo Yoo  (Yoo CW) 1 Myung Kul Yum  (Yum MK) 8
Churwoo Yoo  (Yoo CW) 1 Myung-Kul Yum  (Yum MK) 10
Eun Jung Yoo  (Yoo EJ) 1 Mi Sun Yum  (Yum MS) 1
Eun Seon Yoo  (Yoo ES) 1 Ah Young Yun 2
Eun Sil Yoo  (Yoo ES) 1 Byung Ran Yun 2
Hee Jun Yoo  (Yoo HJ) 2 Chi Ho Yun 1
Hwang Jae Yoo  (Yoo HJ) 10 Chong Koo Yun 3
Hyang Jae Yoo  (Yoo HJ) 1 Chong Ku Yun 40
Hae-Sook Yoo  (Yoo HS) 1 Choug Ku Yun 1
Ho Seong Yoo  (Yoo HS) 1 Choung Ku Yun 1
Ho Sung Yoo  (Yoo HS) 1 D J Yun 6
Hyeon Su Yoo  (Yoo HS) 1 Do Kwang Yun 5
Ie Ryung Yoo  (Yoo IR) 1 Dork Ro Yun 1
Jai Bok Yoo  (Yoo JB) 1 Duck Jin Yun 2
Jung Bae Yoo  (Yoo JB) 1 Duk Jin Yun 71
Jaeho Yoo  (Yoo JH) 1 H G Yun 2
JH Yoo  (Yoo JH) 1 Hyang Suk Yun 1
Ji Hyung Yoo  (Yoo JH) 1 Jong Koo Yun 1
Joung Hyun Yoo  (Yoo JH) 2 Myung Kul Yun 1
Jung Hyen Yoo  (Yoo JH) 1 S H Yun 1
Jae Il Yoo  (Yoo JI) 2 Sang Kyung Yun 1
Jin-Jong Yoo  (Yoo JJ) 1 Sook Hyeon Yun 1
Ji Sook Yoo  (Yoo JS) 1 Yong Soo Yun 31
Jung-Suk Yoo  (Yoo JS) 2 Young Soo Yun 3
Jae Wook Yoo  (Yoo JW) 2 Bong Sic Yun 1
Jung Wan Yoo  (Yoo JW) 2 Hye Ri Yun 1
Ki Hwan Yoo  (Yoo KH) 1 In Suk Yun 1
Kyung Ha Yoo  (Yoo KH) 2 Ki Wook Yun 6
Kyuong Ha Yoo  (Yoo KH) 1 Sin Weon Yun 11
Kharp Sue Yoo  (Yoo KS) 1 Yeong Ju Yun 1
Ki Soo Yoo  (Yoo KS) 1 Hyung Ho Yun 1
Kee Whan Yoo  (Yoo KW) 1 Sungha Yun 1
Ki Yang Yoo  (Yoo KY) 13 Yuni Yun 2
Ki Young Yoo  (Yoo KY) 2 Byung Ho Yun  (Yun BH) 2
Myung Hwan Yoo  (Yoo MH) 6 Bo Young Yun  (Yun BY) 8
Moon Jib Yoo  (Yoo MJ) 1 Chung Hyun Yun  (Yun CH) 1
Myoung Ju Yoo  (Yoo MJ) 1 Chong Ku Yun  (Yun CK) 21
Ook Joon Yoo  (Yoo OJ) 2 Duk Jin Yun  (Yun DJ) 1
Shin Yoo  (Yoo S) 1 Duk-Jin Yun  (Yun DJ) 2
Shi-Joon Yoo  (Yoo SJ) 2 Hwa Jun Yun  (Yun HJ) 1
Su Jung Yoo  (Yoo SJ) 1 Hye Jin Yun  (Yun HJ) 1
Seon-Kyeong Yoo  (Yoo SK) 1 Hyun Jin Yun  (Yun HJ) 1
Sun Mi Yoo  (Yoo SM) 1 Hae Sun Yun  (Yun HS) 2
Seong-Taek Yoo  (Yoo ST) 1 He Sun Yun  (Yun HS) 1
Seung Taek Yoo  (Yoo ST) 1 Hee-Sang Yun  (Yun HS) 1
Seung-taek Yoo  (Yoo ST) 1 Hyang Suk Yun  (Yun HS) 1
Si Uk Yoo  (Yoo SU) 1 Jun Yun  (Yun J) 2
Yun Duk Yoo  (Yoo YD) 3 Jeong Hwan Yun  (Yun JH) 1
Yoon Jong Yoo  (Yoo YJ) 2 Jin Hee Yun  (Yun JH) 1
Young-Kyoung Yoo  (Yoo YK) 1 Jung Min Yun  (Yun JM) 1
Young Mee Yoo  (Yoo YM) 1 Jang-won Yun  (Yun Jw) 1
Young Sam Yoo  (Yoo YS) 1 Ja Yun Yun  (Yun JY) 2
Young Sun Yoo  (Yoo YS) 1 Kyong Ah Yun  (Yun KA) 2
Byoung Hoon Yoo,  (Yoo, BH) 1 Kyong-Ah Yun  (Yun KA) 2
Jeong Wi Yook 2 Ki Tae Yun  (Yun KT) 2
Yeon-Joo Yook 1 Mi Jin Yun  (Yun MJ) 1
Jong In Yook  (Yook JI) 1 Myung Ja Yun  (Yun MJ) 5
Jin Won Yook  (Yook JW) 1 Soo Yun  (Yun S) 1
C H Yoon 1 Sang Hyun Yun  (Yun SH) 1
Chi Ho Yoon 2 Seok Jung Yun  (Yun SJ) 1
Chong Gu Yoon 1 Sook Jung Yun  (Yun SJ) 1
Chong Hyun Yoon 1 Soo Kyung Yun  (Yun SK) 2
Chong Ku Yoon 3 Sung Seob Yun  (Yun SS) 1
Choon Sik Yoon 1 Shin Weon Yun  (Yun SW) 1
Do Kwang Yoon 1 So Young Yun  (Yun SY) 1
Dong Hun Yoon 1 Soo Young Yun  (Yun SY) 1
Duk Jin Yoon 4 Su Young Yun  (Yun SY) 1
Gie Hwa Yoon 3 Tae Jun Yun  (Yun TJ) 1
Gui Ohk Yoon 1 Tae-Jin Yun  (Yun TJ) 2
H S Yoon 1 Weon Sang Yun  (Yun WS) 1
Hae Sun Yoon 4 Yup Yun  (Yun Y) 1
Hee Sang Yoon 1 Y.S. Yun  (Yun YS) 1
Hee Shang Yoon 1 Yong Soo Yun  (Yun YS) 32
Ho Joo Yoon 1 Yong Su Yun  (Yun YS) 2
Ho Ju Yoon 1 Yong-Soo Yun  (Yun YS) 4
Hong Sup Yoon 1 Yong-Su Yun  (Yun YS) 1
Hwa Jung Yoon 4 Young Soo Yun  (Yun YS) 2
Hyang Seuk Yoon 1 Nursel Yurttutan 2
Hyang Suk Yoon 5 Sadık Yurttutan 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
TOPICS

Browse all articles >

ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
#1606 Seocho World Officetel, 19 Seoun-ro, Seocho-ku, Seoul 06732, Korea
Tel: +82-2-3473-7305    Fax: +82-2-3473-7307    E-mail: kjpped@gmail.com                

Copyright © 2019 by Korean Pediatric Society. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next