Korean J Pediatr Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Sumner J Yaffe 1 Hyang Suk Yoon 5
Shuichi Yamaguchi 1 Hye Kyoung Yoon 3
Seiji Yamaguchi  (Yamaguchi SJ) 1 Hyun Sook Yoon 2
H W Yand 1 Hyung Suk Yoon 1
Chang Hyon Yang 1 Hyuun Kil Yoon 1
Chang Hyun Yang 8 J H Yoon 1
Don Gyu Yang 1 J K Yoon 1
Dong Kyu Yang 4 Jae Keun Yoon 2
Eue Cho Yang 4 Jie Sun Yoon 2
Eun Cho Yang 1 Jin Han Yoon 1
Eun Seok Yang 1 Jong Gu Yoon 1
Hee Woo Yang 2 K Y Yoon 2
Hyun Eog Yang 2 Kab Joon Yoon 1
J W Yang 1 Kee Hyun Yoon 1
Jae Seung Yang 17 Kee Young Yoon 1
Jang Kwon Yang 1 Ki Hyun Yoon 3
Jang Kwun Yang 2 Kyung Ae Yoon 2
Jeong Woo Yang 1 Mi Ja Yoon 5
Jin Yang 1 Myung Hee Yoon 2
Jung Woo Yang 7 Myung Ja Yoon 1
Kee Sung Yang 2 S D Yoon 1
Mahn Kyn Yang 1 Sang Chil Yoon 2
Mahn Kyoo Yang 13 Sook Hyeon Yoon 2
Moon Ho Yang 5 Sook Kyung Yoon 1
Moon Sun Yang 1 Sung Do Yoon 2
Nam Ung Yang 1 T K Yoon 3
S Y Yang 2 Un Ki Yoon 4
Se Won Yang 1 Woon Kee Yoon 1
Sei Weon Yang 3 Y S Yoon 2
Sei Won Yang 11 Yong Soo Yoon 17
Seung Ha Yang 1 Yong Su Yoon 1
Seung Jae Yang 5 Youg Soo Yoon 1
U C Yang 1 Youn soo Yoon 1
Ue Chong Yang 2 Young Duck Yoon 1
Won Mo Yang 2 Young Le Yoon 1
Young Ho Yang 1 Young Soo Yoon 5
Eu Jeen Yang 3 Young Soon Yoon 1
Eun Ae Yang 1 Byung Gyu Yoon 2
Eun Mi Yang 3 Chong Hyun Yoon 5
Eun-Ae Yang 1 Da Hye Yoon 1
Hea Koung Yang 1 Hoi-Soo Yoon 1
Hye Ran Yang 20 Hye Sun Yoon 13
Hyeon Jong Yang 6 Ja Kyoung Yoon 4
Hyeon-Jong Yang 6 Ji Eun Yoon 3
Im-Yong Yang 1 Ji Hoi Yoon 1
Ji Hyuk Yang 2 Ji Hong Yoon 1
Ji-Hyuk Yang 4 Ji Hyun Yoon 1
Joo Yun Yang 1 Ji-Hong Yoon 1
Sei Won Yang 63 Ji-Yong Yoon 1
Sohyoung Yang 2 Jong Wan Yoon 1
Song Hyun Yang 1 Jong-Seo Yoon 2
Song-I Yang 3 Ju Young Yoon 1
Soo In Yang 1 Jung Min Yoon 11
Tae-Whan Yang 1 Jung Won Yoon 5
Aram Yang 2 Jung-Min Yoon 1
Bong Min Yang  (Yang BM) 1 Jung-Rim Yoon 3
Bum Seok Yang  (Yang BS) 2 Juyoung Yoon 1
Chang Hyun Yang  (Yang CH) 7 Kyung Lim Yoon 9
Chang-Hyun Yang  (Yang CH) 2 Se Hoon Yoon 1
Chun Ok Yang  (Yang CO) 1 YoonSun Yoon 1
Dong-Hurn Yang  (Yang DH) 1 Lira Yoon 1
Dong Woon Yang  (Yang DW) 1 Seock Hwa Yoon 1
Eugene Yang  (Yang EG) 1 Bo Hyun Yoon  (Yoon BH) 3
Eu Jun Yang  (Yang EJ) 2 Byung Ho Yoon  (Yoon BH) 1
Eui Jun Yang  (Yang EJ) 3 Bo Young Yoon  (Yoon BY) 2
Eun Kyoung Yang  (Yang EK) 1 Chong-Hyun Yoon  (Yoon CH) 1
eong Ryoul Yang  (Yang ER) 1 Choong Hyun Yoon  (Yoon CH) 1
Eun Seok Yang  (Yang ES) 12 Chung Hyun Yoon  (Yoon CH) 1
Eun Seuk Yang  (Yang ES) 1 Chong Ku Yoon  (Yoon CK) 2
Eun Suk Yang  (Yang ES) 1 Choon Sik Yoon  (Yoon CS) 6
Gi Hoon Yang  (Yang GH) 1 Do-Young Yoon  (Yoon DY) 1
Hae Joung Yang  (Yang HJ) 1 Gyeong Cheol Yoon  (Yoon GC) 1
Hea Sun Yang  (Yang HS) 1 Gye Jin Yoon  (Yoon GJ) 1
Hee Sun Yang  (Yang HS) 1 Hee Chul Yoon  (Yoon HC) 2
Hoon Shik Yang  (Yang HS) 1 Hoe Cheol Yoon  (Yoon HC) 1
Hyun-Woong Yang  (Yang HW) 1 Hae Joong Yoon  (Yoon HJ) 1
Il Kwon Yang  (Yang IK) 1 Hoi Kyung Yoon  (Yoon HK) 1
In Seok Yang  (Yang IS) 1 Hye Kyong Yoon  (Yoon HK) 1
In Sook Yang  (Yang IS) 1 Hye Kyoung Yoon  (Yoon HK) 2
Jeong-A Yang  (Yang JA) 1 Hye Kyung Yoon  (Yoon HK) 2
Jung An Yang  (Yang JA) 1 Hye Ran Yoon  (Yoon HR) 4
Jae Ho Yang  (Yang JH) 1 Hye-Ran Yoon  (Yoon HR) 1
Joo Heoun Yang  (Yang JH) 1 Hae Sun Yoon  (Yoon HS) 8
Ju Hee Yang  (Yang JH) 2 Hae-Sun Yoon  (Yoon HS) 5
Jong Il Yang  (Yang JI) 1 Hei Sun Yoon  (Yoon HS) 1
Jeong Ryoul Yang  (Yang JR) 1 Hoe Soo Yoon  (Yoon HS) 1
Jae Seung Yang  (Yang JS) 17 Hoe-Soo Yoon  (Yoon HS) 1
Jeong Soo Yang  (Yang JS) 1 Hyang Suk Yoon  (Yoon HS) 11
Jung Soo Yang  (Yang JS) 1 Hyang-Suk Yoon  (Yoon HS) 6
Jun Won Yang  (Yang JW) 1 Hye-Sun Yoon  (Yoon HS) 1
Mi Ae Yang  (Yang MA) 1 Hye Won Yoon  (Yoon HW) 2
Mi Hwa Yang  (Yang MH) 1 In Suk Yoon  (Yoon IS) 1
Moon Ho Yang  (Yang MH) 2 In-Suk Yoon  (Yoon IS) 1
Moon-Ho Yang  (Yang MH) 1 Jean Yoon  (Yoon J) 2
Mun-Ho Yang  (Yang MH) 2 Ji-Eun Yoon  (Yoon JE) 1
Mahn Kyoo Yang  (Yang MK) 1 Jong Hyun Yoon  (Yoon JH) 2
Man Kyu Yang  (Yang MK) 3 Jong Hyung Yoon  (Yoon JH) 1
Moon Sun Yang  (Yang MS) 2 Jong-Hyun Yoon  (Yoon JH) 1
Pil Soon Yang  (Yang PS) 2 Jun Ho Yoon  (Yoon JH) 2
Pyl Soon Yang  (Yang PS) 1 Jae Kyun Yoon  (Yoon JK) 4
Seung Yang  (Yang S) 5 JK Yoon  (Yoon JK) 1
Seung Chul Yang  (Yang SC) 1 Jung Rim Yoon  (Yoon JR) 1
Seung Ho Yang  (Yang SH) 1 Jong Seo Yoon  (Yoon JS) 4
Soon-Ha Yang  (Yang SH) 1 Jang Won Yoon  (Yoon JW) 1
Soo Jin Yang  (Yang SJ) 1 Ju Yun Yoon  (Yoon JY) 1
Su Jin Yang  (Yang SJ) 1 Kyung A Yoon  (Yoon KA) 1
Sun Mi Yang  (Yang SM) 2 Kyung Ae Yoon  (Yoon KA) 1
Sae Won Yang  (Yang SW) 1 Kyeong Cheol Yoon  (Yoon KC) 2
Sei-Won Yang  (Yang SW) 3 Kyung Hee Yoon  (Yoon KH) 2
Seong Won Yang  (Yang SW) 3 Kyoung Lim Yoon  (Yoon KL) 1
Sung Wan Yang  (Yang SW) 1 Kyung-Lim Yoon  (Yoon KL) 2
Sung Won Yang  (Yang SW) 1 Kye Nam Yoon  (Yoon KN) 1
Sung Wook Yang  (Yang SW) 1 Kye-Nam Yoon  (Yoon KN) 2
SW Yang  (Yang SW) 1 Min Jeong Yoon  (Yoon MJ) 1
Woo Ick Yang  (Yang WI) 2 Myeong Ja Yoon  (Yoon MJ) 2
Won Kyung Yang  (Yang WK) 1 Myung Ja Yoon  (Yoon MJ) 3
Young Ho Yang  (Yang YH) 1 Mi Ri Yoon  (Yoon MR) 1
You-Jung Yang  (Yang YJ) 1 Min Jung Yoon  (Yoon MY) 1
Yun Jeong Yang  (Yang YJ) 2 Seo Hyun Yoon  (Yoon SH) 2
Yun-Jeong Yang  (Yang YJ) 1 Seok Ho Yoon  (Yoon SH) 1
Özlem Yapıcıer 1 Seon Hwa Yoon  (Yoon SH) 1
Hye-Ryun Yeh 1 So Hwa Yoon  (Yoon SH) 1
Byung Il Yeh  (Yeh BI) 1 Soon Hwa Yoon  (Yoon SH) 2
Byeong Gie Yeo 3 Seauck-Joong Yoon  (Yoon SJ) 1
Gae Soon Yeo 2 Seock Joong Yoon  (Yoon SJ) 1
Mi Young Yeo 1 Soo Jung Yoon  (Yoon SJ) 1
Min Hee Yeo 3 Souck Joong Yoon  (Yoon SJ) 2
Yun Ku Yeo 2 Ssack Joong Yoon  (Yoon SJ) 1
Byoung-Kee Yeo  (Yeo BK) 1 Sung Kwan Yoon  (Yoon SK) 2
Chae Young Yeo  (Yeo CY) 3 Sang-Min Yoon  (Yoon SM) 1
Gae Soon Yeo  (Yeo GS) 2 Shin Won Yoon  (Yoon SW) 2
In Hak Yeo  (Yeo IH) 1 So Yeon Yoon  (Yoon SY) 1
Ji Hyun Yeo  (Yeo JH) 2 So Young Yoon  (Yoon SY) 5
Ju Yeon Yeo  (Yeo JY) 2 Soo Young Yoon  (Yoon SY) 1
Mi Young Yeo  (Yeo MY) 1 Tae Heon Yoon  (Yoon TH) 1
Sung Moon Yeo  (Yeo SM) 1 Tae Hyon Yoon  (Yoon TH) 1
Bom Woo Yeom 1 Tae Young Yoon  (Yoon TY) 1
Jung Sook Yeom 12 Un Ki Yoon  (Yoon UK) 2
Hee Hyun Yeom  (Yeom HH) 1 Yong Ho Yoon  (Yoon YH) 2
Hee-Hyun Yeom  (Yeom HH) 1 Yeon-Kyong Yoon  (Yoon YK) 1
Jeong Suk Yeom  (Yeom JS) 2 Young Ran Yoon  (Yoon YR) 2
Jeong-Suk Yeom  (Yeom JS) 1 Young-Ran Yoon  (Yoon YR) 1
Jung Suk Yeom  (Yeom JS) 3 Yong Soo Yoon  (Yoon YS) 3
Jung-Sook Yeom  (Yeom JS) 1 Yong Su Yoon  (Yoon YS) 1
Kyoung Mo Yeon 1 You Sook Yoon  (Yoon YS) 1
Kyung Mo Yeon 15 Young Shin Yoon  (Yoon YS) 1
Gyu Min Yeon 1 Young Wook Yoon  (Yoon YW) 3
Gyu-Min Yeon 1 J H You 1
Kyung Mo Yeon  (Yeon KM) 6 Jae Hong You 2
Yul-Yi Yeon  (Yeon YY) 1 Jung Wan You 1
Whaan Kuck Yeong  (Yeong WK) 1 Sung Ky You 1
Woo Seop Yeoum  (Yeoum WS) 1 Woo Ha You 1
Dong Soo Yeoun  (Yeoun DS) 1 Y H You 1
Ji Young Yeoun  (Yeoun JY) 1 Young You 1
Kyung Mo Yeun 3 Young Hee You 4
Jung Hun Yew  (Yew JH) 1 Chur Woo You 4
Dong Whan Yi 1 Su Jeong You 11
Gun Tae Yi 2 Sun Kyoung You 1
Eun Sang Yi 2 JeongAe You 1
Jin Woong Yi 1 Byeong Heun You  (You BH) 1
Jung Bin Yi 1 Chong Woo You  (You CW) 1
Kyung Hee Yi 2 Dong Kil You  (You DK) 2
Nam-Joon Yi 1 Eun-Sun You  (You ES) 1
Sung Jae Yi 1 Jae Hong You  (You JH) 1
Yoon Young Yi 3 Ju Hee You  (You JH) 1
Youngsuk Yi 1 Jung Hoon You  (You JH) 1
Dae Yong Yi 1 Jung-Hoon You  (You JH) 1
Dong Hoon Yi  (Yi DH) 1 Jyung Ho You  (You JH) 1
Eun Ho Yi  (Yi EH) 1 Jin-Jong You  (You JJ) 1
Ge Woo Yi  (Yi GW) 1 Je Sung You  (You JS) 1
Ge-Woo Yi  (Yi GW) 1 Kee Hwan You  (You KH) 1
Gye-Woo Yi  (Yi GW) 1 Kwang Hyun You  (You KH) 1
Ho Keun Yi  (Yi HK) 14 Sung You  (You S) 1
In Kyoo Yi  (Yi IK) 1 Sou-Jeong You  (You SJ) 1
In Kyu Yi  (Yi IK) 1 Seon-Young You  (You SY) 1
In-Kyu Yi  (Yi IK) 1 Woo Ha You  (You WH) 1
Sang Do Yi  (Yi SD) 1 Wu Ha You  (You WH) 1
Shin-Kyu Yi  (Yi SK) 1 Wook Youm 2
Baran Yılmaz 1 Mee Hee Youm  (Youm MH) 1
Chung Jae Yim 1 Hee Shang Youn 6
Jung Jae Yim 1 Kee Young Youn 1
Jung Jai Yim 1 Myung Hee Youn 1
Tai Hyuk Yim 1 Yea Seong Youn 1
Chung-Hyuk Yim 1 Yong Soo Youn 1
Dae-Kyoon Yim 1 Hee Shang Youn 7
Hyung Eun Yim 8 Hee-Shang Youn 42
Dong Soo Yim  (Yim DS) 1 Seo Young Youn 1
Hyunee Yim  (Yim He) 2 You-Sook Youn 3
Jeong Bin Yim  (Yim JB) 2 Young Ah Youn 1
Sam-Hwa Yim  (Yim SH) 1 Youngah Youn 1
So Jeong Yim  (Yim SJ) 1 Hee Sang Youn  (Youn HS) 4
Young Nae Yim  (Yim YN) 1 Hye Won Youn  (Youn HW) 1
Duk Jin Yin 1 Ji-Seok Youn  (Youn JS) 1
Eun-Sun Yo  (Yo ES) 1 Soo Youn  (Youn S) 1
İlyas Yolbaş 1 Sue Youn  (Youn S) 2
Hae Won Yom  (Yom HW) 1 Suk Youn  (Youn S) 1
Hye Won Yom  (Yom HW) 5 Seong Joon Youn  (Youn SJ) 1
Duk Jin Yon 1 Seung Jun Youn  (Youn SJ) 1
Ha Sung Yong 1 So Young Youn  (Youn SY) 1
Whan Kok Yong 3 You Sook Youn  (Youn YS) 3
Hwan Keuk Yong  (Yong HK) 1 Hee Shang Young 1
Byoung Hoon Yoo 5 Dong Eun Young  (Young DE) 1
Chae Sup Yoo 2 Wook Younm 1
Han Wook Yoo 6 Hee Cheol Yu 1
Ho Seong Yoo 4 Jong Chul Yu 1
Ho Seung Yoo 1 M J Yu 1
Hyung Joon Yoo 1 Youn Young Yu 1
In Chul Yoo 2 Young Hee Yu 2
In Chull Yoo 1 Young Suk Yu 1
J H Yoo 2 Byung Keun Yu 5
Jae Hyung Yoo 1 Hee Joon Yu 3
Jaehong Yoo 1 Jae Hyeon Yu 1
Jei Hoon Yoo 1 Jae Won Yu 1
Jeong Wan Yoo 2 Jae-Won Yu 1
Joo Young Yoo 1 Jeong Jin Yu 15
Kee Hwan Yoo 2 Jinho Yu 14
Kul Ha Yoo 1 Jung Yu 2
Kwang Sik Yoo 1 Jung-Seok Yu 1
Kyung Hee Yoo 3 Kyung-Sang Yu 1
Myung Su Yoo 1 Seung Taek Yu 14
S A Yoo 1 Chul Joo Yu  (Yu CJ) 1
Seong Yul Yoo 1 En Sil Yu  (Yu ES) 1
Seung Ha Yoo 1 Gyung Og Yu  (Yu GO) 2
Seung Yeul Yoo 1 Gyung Ok Yu  (Yu GO) 1
Shi Joon Yoo 3 Hyo Jung Yu  (Yu HJ) 1
Shin Ae Yoo 2 Hyo-Jung Yu  (Yu HJ) 1
Shinae Yoo 2 Ho Yen Yu  (Yu HY) 1
Soo Jung Yoo 1 Jae Hong Yu  (Yu JH) 4
Too Yong Yoo 1 Jae Hyun Yu  (Yu JH) 1
Yeong Sun Yoo 1 Jae-Hong Yu  (Yu JH) 2
Yong Sang Yoo 4 Jin Ho Yu  (Yu JH) 1
Young Yoo 1 Jung Hyun Yu  (Yu JH) 2
Young Hee Yoo 5 Jung-Jin Yu  (Yu JJ) 1
Young Hi Yoo 1 Jee Suk Yu  (Yu JS) 2
Young Mee Yoo 1 Jeesuk Yu  (Yu JS) 7
Byoung Hoon Yoo 11 Ja Yun Yu  (Yu JY) 1
Byung Won Yoo 9 Juyun Yu  (Yu JY) 1
Eun Gyong Yoo 6 Ki Hwan Yu  (Yu KH) 1
Eun Sun Yoo 19 Ka Young Yu  (Yu KY) 1
Eun-Gyong Yoo 5 Ka-Young Yu  (Yu KY) 1
Eun-Sun Yoo 1 Rita Miyoung Yu  (Yu RM) 1
Gyeong-Hee Yoo 1 Sun Hee Yu  (Yu SH) 5
Han Wook Yoo 15 Si Joon Yu  (Yu SJ) 1
Han-Wook Yoo 34 Seong Keun Yu  (Yu SK) 1
Hey Soo Yoo 1 Seong Ki Yu  (Yu SK) 1
Hye Soo Yoo 5 Seung-taek Yu  (Yu ST) 2
Jae Ho Yoo 4 So-Yeon Yu  (Yu SY) 1
Jae Won Yoo 1 Young Hee Yu  (Yu YH) 5
Jae-Ho Yoo 2 Young Iee Yu  (Yu YI) 1
Jeong Hyun Yoo 2 Young-Iee Yu  (Yu YI) 1
Ji Young Yoo 1 Y.M. Yu  (Yu YM) 1
Jung Hyun Yoo 1 Yong Soo Yu  (Yu YS) 1
Kee Hwan Yoo 46 Young Suk Yu  (Yu YS) 5
Keon Hee Yoo 12 Alfi Yudisianto 1
Woo Hyun Yoo 1 Bum Woo Yum 1
Young Yoo 27 Myung Geul Yum 1
Hye Won Yoo 1 Myung Kul Yum 5
So-Young Yoo 1 Hye Yung Yum 4
Byeng Hoon Yoo  (Yoo BH) 1 Mi-Sun Yum 12
Byoung Hun Yoo  (Yoo BH) 1 Sook Kyung Yum 1
Byung Hoon Yoo  (Yoo BH) 2 Do Hack Yum  (Yum DH) 1
Byung-Hoon Yoo  (Yoo BH) 1 Hye-yung Yum  (Yum HY) 2
Chun Ja Yoo  (Yoo CJ) 1 Myeng Gul Yum  (Yum MG) 1
Chang Seon Yoo  (Yoo CS) 1 Myung Gul Yum  (Yum MG) 1
Chang Sun Yoo  (Yoo CS) 1 Myung Kul Yum  (Yum MK) 8
Chur Woo Yoo  (Yoo CW) 1 Myung-Kul Yum  (Yum MK) 10
Churwoo Yoo  (Yoo CW) 1 Mi Sun Yum  (Yum MS) 1
Eun Jung Yoo  (Yoo EJ) 1 Ah Young Yun 2
Eun Seon Yoo  (Yoo ES) 1 Byung Ran Yun 2
Eun Sil Yoo  (Yoo ES) 1 Chi Ho Yun 1
Hee Jun Yoo  (Yoo HJ) 2 Chong Koo Yun 3
Hwang Jae Yoo  (Yoo HJ) 10 Chong Ku Yun 40
Hyang Jae Yoo  (Yoo HJ) 1 Choug Ku Yun 1
Hae-Sook Yoo  (Yoo HS) 1 Choung Ku Yun 1
Ho Seong Yoo  (Yoo HS) 1 D J Yun 6
Ho Sung Yoo  (Yoo HS) 1 Do Kwang Yun 5
Hyeon Su Yoo  (Yoo HS) 1 Dork Ro Yun 1
Ie Ryung Yoo  (Yoo IR) 1 Duck Jin Yun 2
Jai Bok Yoo  (Yoo JB) 1 Duk Jin Yun 71
Jung Bae Yoo  (Yoo JB) 1 H G Yun 2
Jaeho Yoo  (Yoo JH) 1 Hyang Suk Yun 1
JH Yoo  (Yoo JH) 1 Jong Koo Yun 1
Ji Hyung Yoo  (Yoo JH) 1 Myung Kul Yun 1
Joung Hyun Yoo  (Yoo JH) 2 S H Yun 1
Jung Hyen Yoo  (Yoo JH) 1 Sang Kyung Yun 1
Jae Il Yoo  (Yoo JI) 2 Sook Hyeon Yun 1
Jin-Jong Yoo  (Yoo JJ) 1 Yong Soo Yun 31
Ji Sook Yoo  (Yoo JS) 1 Young Soo Yun 3
Jung-Suk Yoo  (Yoo JS) 2 Bong Sic Yun 1
Jae Wook Yoo  (Yoo JW) 2 Hye Ri Yun 1
Jung Wan Yoo  (Yoo JW) 2 In Suk Yun 1
Ki Hwan Yoo  (Yoo KH) 1 Ki Wook Yun 6
Kyung Ha Yoo  (Yoo KH) 2 Sin Weon Yun 11
Kyuong Ha Yoo  (Yoo KH) 1 Yeong Ju Yun 1
Kharp Sue Yoo  (Yoo KS) 1 Hyung Ho Yun 1
Ki Soo Yoo  (Yoo KS) 1 Sungha Yun 1
Kee Whan Yoo  (Yoo KW) 1 Yuni Yun 2
Ki Yang Yoo  (Yoo KY) 13 Byung Ho Yun  (Yun BH) 2
Ki Young Yoo  (Yoo KY) 2 Bo Young Yun  (Yun BY) 8
Myung Hwan Yoo  (Yoo MH) 6 Chung Hyun Yun  (Yun CH) 1
Moon Jib Yoo  (Yoo MJ) 1 Chong Ku Yun  (Yun CK) 21
Myoung Ju Yoo  (Yoo MJ) 1 Duk Jin Yun  (Yun DJ) 1
Ook Joon Yoo  (Yoo OJ) 2 Duk-Jin Yun  (Yun DJ) 2
Shin Yoo  (Yoo S) 1 Hwa Jun Yun  (Yun HJ) 1
Shi-Joon Yoo  (Yoo SJ) 2 Hye Jin Yun  (Yun HJ) 1
Su Jung Yoo  (Yoo SJ) 1 Hyun Jin Yun  (Yun HJ) 1
Seon-Kyeong Yoo  (Yoo SK) 1 Hae Sun Yun  (Yun HS) 2
Sun Mi Yoo  (Yoo SM) 1 He Sun Yun  (Yun HS) 1
Seong-Taek Yoo  (Yoo ST) 1 Hee-Sang Yun  (Yun HS) 1
Seung Taek Yoo  (Yoo ST) 1 Hyang Suk Yun  (Yun HS) 1
Seung-taek Yoo  (Yoo ST) 1 Jun Yun  (Yun J) 2
Si Uk Yoo  (Yoo SU) 1 Jeong Hwan Yun  (Yun JH) 1
Yun Duk Yoo  (Yoo YD) 3 Jin Hee Yun  (Yun JH) 1
Yoon Jong Yoo  (Yoo YJ) 2 Jung Min Yun  (Yun JM) 1
Young-Kyoung Yoo  (Yoo YK) 1 Jang-won Yun  (Yun Jw) 1
Young Mee Yoo  (Yoo YM) 1 Ja Yun Yun  (Yun JY) 2
Young Sam Yoo  (Yoo YS) 1 Kyong Ah Yun  (Yun KA) 2
Young Sun Yoo  (Yoo YS) 1 Kyong-Ah Yun  (Yun KA) 2
Byoung Hoon Yoo,  (Yoo, BH) 1 Ki Tae Yun  (Yun KT) 2
Jeong Wi Yook 2 Mi Jin Yun  (Yun MJ) 1
Yeon-Joo Yook 1 Myung Ja Yun  (Yun MJ) 5
Jong In Yook  (Yook JI) 1 Soo Yun  (Yun S) 1
Jin Won Yook  (Yook JW) 1 Sang Hyun Yun  (Yun SH) 1
C H Yoon 1 Seok Jung Yun  (Yun SJ) 1
Chi Ho Yoon 2 Sook Jung Yun  (Yun SJ) 1
Chong Gu Yoon 1 Soo Kyung Yun  (Yun SK) 2
Chong Hyun Yoon 1 Sung Seob Yun  (Yun SS) 1
Chong Ku Yoon 3 Shin Weon Yun  (Yun SW) 1
Choon Sik Yoon 1 So Young Yun  (Yun SY) 1
Do Kwang Yoon 1 Soo Young Yun  (Yun SY) 1
Dong Hun Yoon 1 Su Young Yun  (Yun SY) 1
Duk Jin Yoon 4 Tae Jun Yun  (Yun TJ) 1
Gie Hwa Yoon 3 Tae-Jin Yun  (Yun TJ) 2
Gui Ohk Yoon 1 Weon Sang Yun  (Yun WS) 1
H S Yoon 1 Yup Yun  (Yun Y) 1
Hae Sun Yoon 4 Y.S. Yun  (Yun YS) 1
Hee Sang Yoon 1 Yong Soo Yun  (Yun YS) 32
Hee Shang Yoon 1 Yong Su Yun  (Yun YS) 2
Ho Joo Yoon 1 Yong-Soo Yun  (Yun YS) 4
Ho Ju Yoon 1 Yong-Su Yun  (Yun YS) 1
Hong Sup Yoon 1 Young Soo Yun  (Yun YS) 2
Hwa Jung Yoon 4 Nursel Yurttutan 2
Hyang Seuk Yoon 1 Sadık Yurttutan 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
TOPICS

Browse all articles >

ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
#1606 Seocho World Officetel, 19 Seoun-ro, Seocho-ku, Seoul 06732, Korea
Tel: +82-2-3473-7305    Fax: +82-2-3473-7307    E-mail: kjpped@gmail.com                

Copyright © 2019 by Korean Pediatric Society. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next