Behavioral and intelligence outcome in 8- to 16-year-old born small for gestational age
Kyung Hee Yi, Yoon Young Yi, Il Tae Hwang
Korean J Pediatr. 2016;59(10):414-420.   Published online 2016 Oct 17     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2016.59.10.414
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Post-discharge body weight and neurodevelopmental outcomes among very low birth weight infants in Taiwan: A nationwide cohort study
Chung-Ting Hsu, Chao-Huei Chen, Ming-Chih Lin, Teh-Ming Wang, Ya-Chi Hsu, Yih-Kuen Jan
PLOS ONE.2018; 13(2): e0192574.     CrossRef
Features and Associated Factors of the Behavioral Development of 24-month-old Children in Rural China: Follow-up Evaluation of a Randomized Controlled Trial
Xue Yang, Zhaoyang Yin, Yue Cheng, Wenfang Yang, Zhonghai Zhu, Min Zhang, Danyang Li, Danli Liu, Hong Yan, Lingxia Zeng
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Maternal dietary consumption of legumes, vegetables and fruit during pregnancy, does it protect against small for gestational age?
Juan Miguel Martínez-Galiano, Carmen Amezcua-Prieto, Inmaculada Salcedo-Bellido, Guadalupe González-Mata, Aurora Bueno-Cavanillas, Miguel Delgado-Rodríguez
BMC Pregnancy and Childbirth.2018;[Epub]     CrossRef
A gradient relationship between low birth weight and IQ: A meta-analysis
Huaiting Gu, Lixia Wang, Lingfei Liu, Xiu Luo, Jia Wang, Fang Hou, Pauline Denis Nkomola, Jing Li, Genyi Liu, Heng Meng, Jiajia Zhang, Ranran Song
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef